Kurzy

  1. Obsluhovatelé čistíren odpadních vod

  2. ÚČETNICTVÍ

Školení z těchto oblasti pro Vás připravíme kdykoli na základě Vašich požadavků.