Vodní zákon – velká novela – videokonference

Datum/čas
16/03/2021
9:00 - 13:00

Kategorie


Vodní zákon – velká novela – videokonference

Podrobný program a další informace získáte kliknutím na výše uvedený odkaz.

254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném k 1.2.2021. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody a též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů. Aktuální změny legislativy, novinky a související předpisy.

Lektor: RNDr.Jiří GRÚZ – Akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR

Rezervace

Na tuto událost jsou rezervace ještě/už uzavřené.