Pitná voda, veřejné a neveřejné vodovody

KDY:
1. Dubna 2016 V BRNĚ

PŘEDNÁŠÍ :
RNDr. Jiří  GRÚZ – Ministerstvo životního prostředí, akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

PROGRAM :
9.00 HOD. – CCA 14.00 HOD.  /8.30 HOD. – 9.00 HOD. PREZENCE/

  • Dodávka pitné vody
  • Provoz vodovodů dle aktuálního znění zákona č.274/2001 Sb.,
    – přípojky, vodovody v průmyslových areálech, změny v obsahu a termínech hlášení, kalkulace vodného, změny v poplatcích aj.
  • Pitná vodakvalita a nové povinnosti dle nového zákona č.267/2015 Sb.,
    – postupy při nevyhovující kvalitě, železo, mangan, veřejné studny, provozní řády
    – povinnosti odběrů/rozborů, teplá voda, legionella, radiologické rozbory
  • Nové nařízení vlády č.401/2015 Sb., a další aktuální nové předpisy

Dotazy, diskuze, závěr

Určeno pro :  pracovníkům vodoprávních úřadů, vodohospodářům a ekologům, vlastníkům a provozovatelům vodních děl, OSVČ podnikajících v oboru, zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přihláška ve formátu Microsoft Word ke stažení: word Přihláška na seminář