Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích v paragrafech a praxi – aktuální stav zákona

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem AK/PV-227/2015, ve smyslu zákona č.312/2002 Sb., jako průběžné vzdělávání.

KDY:
10. KVětna 2016 V BRNĚ

PŘEDNÁŠÍ :
Ing., Ph.D. SPONAR Jan – ODBORNÝ SPECIALISTA

PROGRAM :
9.00 HOD. – CCA 14.00 HOD.  /8.30 HOD. – 9.00 HOD. PREZENCE/

 • Aktuální stav zákona o chemických látkách a chemických směsích
 • Správní delikty a sankce vyplývajícími ze zákona
 • Prováděcí předpisy k chemickému zákonu
 • Nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006 – REACH
 • Bezpečnostní listy
 • Nařízení EP a Rady (ES) č.1272/2008 – CLP
 • Principy klasifikace, balení a označování, výjimky
 • Předpisy EU platné pro chemické látky
 • Povinnosti pro subjekty a ekology vyplývající ze zákona o chemických látkách a chemických směsích
 • Povinná hlášení, které ukládá zákon a nařízení EU
 • Diskuse

Určeno pro :  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby  podnikající, které nakládají s odpady a obaly, chemickými látkami i pro pracovníky  orgánů státní správy a samosprávy, odpadové hospodáře, ekology.

Přihláška ve formátu Microsoft Word ke stažení: word Přihláška na seminář